אסולין אריה 

ניסן


כהן לוי יצחק

בן חמו שלום

טובול משה

אייר

גורל לע''נ ר' שמואל אזימאווב

סיון